Sun Control poliester limitid  je ISO 9001:2000 kompanija koja je pokazatelj visokih standarda kvaliteta u proizvodnji folija.Obraća se pažnja na kvalitet u svakoj fazi procesa proizvodnje uz pomoć najsavremenijih instrumenata za kontrolu kvaliteta. Odeljenje za kontrolu kvaliteta poseduje analizator veličine čestica,gasni hromatograf,diferencijalna skeniranja(kalorimetar),infrared spektrofotometar, UV-IC spektrofotometar itd. Istraživanje i razvoj je ključni focus u oblasti Sun Control filmova.Kompanija neprestano ulaže u istraživanje za poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe klijenata. Glavna dostisnuća Sun Control filmova su mat,neprozirna,super clear i nano tehnologija za izradu visokih performansi proizvoda.